Vytvořte fakturu

RELAX PRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELAX PRO
IČO 35741953
TIN 2020230003
DIČ SK2020230003
Datum vytvoření 27 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELAX PRO
Teslova 43
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 000 €
Zisk -1 177 617 €
Kapitál 1 438 077 €
Vlastní kapitál 834 958 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903410080
Mobile(y) 0903410080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 814,505
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,577
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,577
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,577
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 808,928
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 400,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 189,290
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,722
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,722
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 68
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 162,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 219,638
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 212,141
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,497
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 814,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 210,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,374,805
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,374,805
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177,617
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 604,039
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 603,839
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 602,764
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,075
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,001
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,480
D. Služby (účtová skupina 51) 473
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 116
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,134
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 621,757
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -623,480
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -473
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,001
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557,178
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 553,178
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,177
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,176,657
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,177,617
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35741953 TIN: 2020230003 DIČ: SK2020230003
 • Sídlo: RELAX PRO, Teslova 43, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 10.01.2011
  Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 10.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  CHRAUS, a.s. v likvidácii 6 639 € (100%) Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bučko Ružový háj 1353/5 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 10.11.2014
   15.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Richard Reicher Žitavská 5041/16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.01.2011
   14.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   10.12.2009Nové sidlo:
   Teslova 43 Bratislava 821 02
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   20.07.2005Noví spoločníci:
   CHRAUS, a.s. v likvidácii IČO: 35 749 024 Pribinova 22 Bratislava 811 09
   19.07.2005Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   05.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   03.06.2002Nové sidlo:
   Kvačalova 53 Bratislava 821 08
   02.06.2002Zrušené sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   06.04.1999Nové sidlo:
   Janka Kráľa 21 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   15.01.1999Noví spoločníci:
   CHRAUS, o.c.p. a.s. IČO: 35 749 024 Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec
   27.02.1998Nové obchodné meno:
   RELAX PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Samuel Polakovič Mierové nám. 14 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Morvay Nám. 1.mája 69/49 Senec