Vytvořte fakturu

KRAS TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Obchodní název KRAS TRADE
IČO 35741970
TIN 2020242840
DIČ SK2020242840
Datum vytvoření 03 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRAS TRADE
Šustekova 51
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 659 €
Zisk -16 296 €
Kapitál 79 405 €
Vlastní kapitál 33 270 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252620544, 0252620545, 0252620546, 0903783078
Mobile(y) 0903783078
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,670
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,670
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,689
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,286
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,071
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 44,359
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,974
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,967
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,296
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,385
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,140
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,024
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,022
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,149
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,659
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,682
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,737
C. Služby (účtová skupina 51) 31,177
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,134
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 132
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,368
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,023
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,314
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 316
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 245
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -313
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,336
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,296
Date of updating data: 22.10.2015
Date of updating data: 22.10.2015