Vytvořte fakturu

INFODAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INFODAT
IČO 35742011
TIN 2020219916
DIČ SK2020219916
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFODAT
Galbavého 3
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 649 €
Zisk -3 028 €
Kapitál 8 624 €
Vlastní kapitál 8 491 €
Kontaktní informace
Email infodat.sro@stonline.sk
Telefon(y) 0903463642
Mobile(y) 0903463642
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,273
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,929
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,300
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,629
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,629
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 344
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,273
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,988
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,045
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,028
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,285
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,285
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 648
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,793
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,844
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,649
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,649
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 239
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,410
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,717
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 302
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,796
D. Služby (účtová skupina 51) 7,397
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,068
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,846
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,028
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015