Vytvořte fakturu

X print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Obchodní název X print
IČO 35742097
TIN 2020270516
DIČ SK2020270516
Datum vytvoření 02 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo X print
Trnavské Mýto 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 711 811 €
Zisk 163 748 €
Kapitál 191 684 €
Vlastní kapitál 113 142 €
Kontaktní informace
Email xprint@xprint.sk
Telefon(y) 0255572172, 0905255204, 0911317075
Mobile(y) 0905255204
Fax(y) 0255572172
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 87,142
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 87,142
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 87,142
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,114
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 260,212
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,859
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 488,256
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,751
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 155,700
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 163,748
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 161,505
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 868
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 143,255
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,067
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 31,756
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 56,558
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 874
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 16,294
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,088
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 711,811
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,587
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 706,216
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 913
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,095
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 496,868
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,841
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 183,716
C. Služby (účtová skupina 51) 105,458
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 152,534
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 692
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 36,743
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 835
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 214,943
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 403,788
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 213
X. Úrokové výnosy (662) 209
XI. Kurzové zisky (663) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,656
M. Úrokové náklady (562) 158
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,495
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,443
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 210,500
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 46,752
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 163,748
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016