Vytvořte fakturu

boardlife.sk - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název boardlife.sk
IČO 35742135
TIN 2021389073
DIČ SK2021389073
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo boardlife.sk
Vajnorská 48
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 607 €
Zisk -34 148 €
Kapitál 100 613 €
Vlastní kapitál 62 657 €
Kontaktní informace
Email boardlife@boardlife.sk
Telefon(y) 0948202626
Mobile(y) 0903456937, 0911470246
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,748
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,748
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,407
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,791
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,240
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,376
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 71,155
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,509
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 56,018
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,148
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,646
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 364
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,280
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,286
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,664
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 846
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,484
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,002
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,607
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 103,358
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,249
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 138,497
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,180
C. Služby (účtová skupina 51) 73,847
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 29,745
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 419
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,946
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 360
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,890
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,331
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,299
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,299
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,298
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,188
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,148
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742135 TIN: 2021389073 DIČ: SK2021389073
 • Sídlo: boardlife.sk, Vajnorská 48, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava 20.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Sasák 6 640 € (100%) Vajnorská 48 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2011Nové obchodné meno:
   boardlife.sk, s. r. o.
   03.02.2011Zrušené obchodné meno:
   ONION, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Budinský Lachova 13 Bratislava
   30.07.2002Nové obchodné meno:
   ONION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 48 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava 831 04
   Jozef Budinský Lachova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Sasák Vajnorská 48 Bratislava Vznik funkcie: 20.03.2002
   29.07.2002Zrušené obchodné meno:
   Arthur Steinberg Media s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava
   Tomáš Fiala Vrbova 793/5 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava Skončenie funkcie: 20.03.2002
   21.06.1999Nové sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   20.06.1999Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   17.12.1998Nové obchodné meno:
   Arthur Steinberg Media s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava
   Tomáš Fiala Vrbova 793/5 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľuboš Zaťko Štefana Králika 4 Bratislava Skončenie funkcie: 20.03.2002
   16.12.1998Zrušené obchodné meno:
   Poker AV s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Poker AV s.r.o. IČO: 61 457 949 Brabcova 1/686 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Schmidtová Krásnohorská 9 Bratislava
   30.07.1998Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   Poker AV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblati kultúry a obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba videoprogramov
   grafické práce
   Noví spoločníci:
   Poker AV s.r.o. IČO: 61 457 949 Brabcova 1/686 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Schmidtová Krásnohorská 9 Bratislava