Vytvořte fakturu

CLINICUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLINICUM
IČO 35742194
TIN 2021402086
Datum vytvoření 06 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLINICUM
Spišské Hanušovce 49
05904
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 96 689 €
Zisk 3 519 €
Kapitál 41 132 €
Vlastní kapitál 13 815 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0524822708
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 61,570
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,777
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,777
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,777
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,887
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 637
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,734
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,734
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,734
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,467
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,952
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 906
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 906
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,026
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 204
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 204
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,519
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,544
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,701
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,223
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,881
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,116
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,481
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,303
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,293
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 95,139
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 96,689
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 95,139
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 545
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,711
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,508
D. Služby (účtová skupina 51) 12,867
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,037
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,814
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,926
4. Sociální náklady (527, 528) 1,297
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,059
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,802
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,802
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,435
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,978
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,766
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,978
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,740
2. Ostatní náklady (562A) 1,740
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,235
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,977
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,001
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,482
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,482
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,519
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4215617.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742194 TIN: 2021402086
 • Sídlo: CLINICUM, Spišské Hanušovce 49, 05904, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2008Nové sidlo:
   Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   CLINICUM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pre- vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a pre- daji tovarov a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Daša Kostková Spišské Hanušovce 72 Spišské Hanušovce 059 04
   MUDr. Elena Nutterová Sibírska 15 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Igor Kostka Spišské Hanušovce 49 Spišské Hanušovce 059 04