Vytvořte fakturu

BV - STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BV - STAV
IČO 35742224
TIN 2020252080
DIČ SK2020252080
Datum vytvoření 06 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BV - STAV
Na vrátkach 3
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 129 263 €
Zisk -34 267 €
Kapitál 23 051 €
Vlastní kapitál -179 637 €
Kontaktní informace
Email bvstav@nextra.sk
webové stránky http://www.bvstav.sk
Mobile(y) +421903256677, +421903724803
Fax(y) 0264530022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,135
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,135
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,135
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,716
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 520
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,315
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 881
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,851
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -213,904
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 709
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -186,985
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,267
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 232,755
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,001
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 221,903
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,465
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 13,716
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,531
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 195,191
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,545
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 306
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 129,263
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 128,603
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 660
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 159,978
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,507
C. Služby (účtová skupina 51) 37,737
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,956
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,067
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,475
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,236
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,715
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,359
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,592
M. Úrokové náklady (562) 2,258
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 334
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,592
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,307
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015