Vytvořte fakturu

S and R - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S and R
IČO 35742305
TIN 2020201029
DIČ SK2020201029
Datum vytvoření 06 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S and R
Bratislavská 87
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 375 196 €
Zisk 10 134 €
Kapitál 190 937 €
Vlastní kapitál 27 798 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245951519
Mobile(y) +421905262340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 118,200
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,179
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,179
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,179
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,546
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,255
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,255
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,400
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,730
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,039
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,039
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,161
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,305
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,856
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 475
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,200
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,932
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 66,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -68,202
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,373
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,575
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,134
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,268
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 12,026
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 11,390
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 11,390
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 636
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,203
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58,599
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,599
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,381
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,796
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,785
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,642
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,039
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,039
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 375,196
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 375,196
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 375,193
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,875
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 167,556
D. Služby (účtová skupina 51) 109,283
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 67,039
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,267
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,080
4. Sociální náklady (527, 528) 2,692
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 602
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,336
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,336
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,059
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,321
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,354
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,227
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,565
2. Ostatní náklady (562A) 1,565
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,662
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,094
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,134
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742305 TIN: 2020201029 DIČ: SK2020201029
 • Sídlo: S and R, Bratislavská 87, 90046, Most pri Bratislave
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 23.05.2012
  Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 08.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Starý otec, a. s. 30 000 € (100%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec Rovinka 1439 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 08.08.2014
   26.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.11.2013Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Most pri Bratislave 900 46
   11.11.2013Zrušené sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   13.08.2013Noví spoločníci:
   Starý otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Pikna Ľudovíta Fullu 9/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.06.2013
   12.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   30.05.2012Noví spoločníci:
   Stará otec, a. s. Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Bagiová Čataj 260 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 23.05.2012
   29.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   29.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   06.03.1998Nové obchodné meno:
   S and R, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 88 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba pekárenských výrobkov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   opravy poľnohospodárskych strojov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Hrkeľ Športová 450 Most pri Bratislave 900 46
   Rozália Hrkeľová Športová 450 Most pri Bratislave 900 46