Vytvořte fakturu

B & K BUSINESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B & K BUSINESS
IČO 35742348
TIN 2021390041
Datum vytvoření 05 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B & K BUSINESS
Hečkova 16
83105
Bratislava
Financial information
Kapitál 9 430 €
Vlastní kapitál 4 657 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421904224114
Mobile(y) +421904224114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,430
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,430
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 57
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,354
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 208
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,430
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,657
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 34
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,016
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 536
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,552
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,773
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,773
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,631
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,631
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 75
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,803
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 264
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250971.tif
Date of updating data: 25.06.2015