Vytvořte fakturu

Lindström - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lindström
IČO 35742364
TIN 2020219883
DIČ SK2020219883
Datum vytvoření 09 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lindström
Orešianska ulica 3
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 295 127 €
Zisk 714 301 €
Kapitál 6 613 757 €
Vlastní kapitál 3 902 465 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0335907611, 0905061514
Mobile(y) 0905061514
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,288,323
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,870,010
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,870,010
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 854,614
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,914,350
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,101,046
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,347,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 18,217
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,217
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 41,142
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 41,142
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,083,697
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,082,628
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,678
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053,950
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 969
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 204,301
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,267
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 200,034
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 70,956
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,170
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 69,786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,288,323
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,616,765
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 14,938
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 14,938
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,328
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,494
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,494
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20,159
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20,159
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,864,545
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,986,982
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,122,437
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 714,301
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,671,558
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,158,119
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,145,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 456,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 243,103
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 243,103
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 10,001
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,416
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,695
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,185
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,103
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 56,936
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,842
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,094
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,295,127
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,445
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,198,260
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,397
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,314,575
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,324
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 546,556
D. Služby (účtová skupina 51) 1,926,729
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,419,998
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,037,866
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 348,372
4. Sociální náklady (527, 528) 33,760
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,817
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,335,416
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,335,416
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 33,822
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 980,552
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,725,096
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) -2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53,110
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 39,223
2. Ostatní náklady (562A) 39,223
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,876
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,067
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 927,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 213,184
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 240,683
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -27,499
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 714,301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742364 TIN: 2020219883 DIČ: SK2020219883
 • Sídlo: Lindström, Orešianska ulica 3, 91701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.2000Nové sidlo:
   Orešianska ulica 3 Trnava 917 01
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   28.10.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jalšovský Cintorínska 49 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   Lindström, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   požičovňa textílií, odevov a drobného spotrebného tovaru
   služby práčovne v rozsahu voľnej živnosti
   šitie odevov
   Noví spoločníci:
   Lindström Oy, Lautatarhankatu 6 Helsinky 005 80 Fínsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Malcolm Best Academy Road 4 Crieff Perthshire Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 10 Bratislava