Vytvořte fakturu

OREA Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OREA Consulting
IČO 35742381
TIN 2020252267
DIČ SK2020252267
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OREA Consulting
Svätého Vincenta 6
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 823 €
Zisk -72 377 €
Kapitál 809 922 €
Vlastní kapitál 559 252 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259201912, 65730565
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 698,033
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 387,997
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 324,695
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,097
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 118,506
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,404
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 26,688
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 63,302
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 71,595
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ -8,293
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 308,983
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 196
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 266,780
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 186,283
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,283
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 64
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 661
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 79,772
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 10,805
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 10,805
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,202
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,166
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,053
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 698,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 486,875
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 598,057
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 604,032
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -5,975
A.II. Emisní ážio (412) -598
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,655
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 41,408
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 41,408
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -82,270
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,204
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -155,474
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,377
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,570
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 247
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,515
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74,060
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,060
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,210
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -860
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,643
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,462
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,808
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,808
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 588
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 75,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 82,823
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 75,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,023
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,647
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,419
D. Služby (účtová skupina 51) 96,719
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,056
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,583
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 473
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,538
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,919
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,919
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,996
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -86,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -36,338
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,556
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 96
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 96
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21,408
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21,408
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 52
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,149
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,999
2. Ostatní náklady (562A) 1,999
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,407
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,417
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742381 TIN: 2020252267 DIČ: SK2020252267
 • Sídlo: OREA Consulting, Svätého Vincenta 6, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 04.03.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 19.06.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Podhorská 49 194 € (8.1%) Belinského 18 Bratislava 851 01
  ELIXÍR Co., s.r.o. 345 715 € (57.2%) Bratislava 851 01
  PB CASTLE a.s. 209 123 € (34.6%) Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   16.02.2010Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Křížkova 331/87 Karlín, Praha 8 186 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   15.07.2009Noví spoločníci:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Podhorská Belinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.06.2009
   14.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   06.08.2008Noví spoločníci:
   PB CASTLE a.s. Sokolská třída 936/24 Moravská Ostrava, Ostrava 702 00 Česká republika
   05.08.2008Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   29.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Petrášová Blinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.12.2007
   28.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   11.03.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   29.09.2003Nové sidlo:
   Svätého Vincenta 6 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   28.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.03.1998
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01 Vznik funkcie: 04.03.1998 Skončenie funkcie: 02.06.2003
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.03.1998
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   20.11.2002Noví spoločníci:
   ELIXÍR Co., s.r.o. IČO: 35 749 784 Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   19.11.2002Zrušeny spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   26.07.2001Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu činnosti komerčných právnikov
   Noví spoločníci:
   GARDEN spol. s r.o. IČO: 31 590 641 Vajanského 2 Lučenec 984 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   25.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   19.07.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   02.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C.Sklodowskej 39 Bratislava 851 04
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   OREA Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Jana Podhorská M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 851 04