Vytvořte fakturu

GRAFIS REKLAMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRAFIS REKLAMA
IČO 35742411
TIN 2020242928
DIČ SK2020242928
Datum vytvoření 10 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAFIS REKLAMA
Čiernovodská 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 432 €
Zisk 2 830 €
Kapitál 61 282 €
Vlastní kapitál 8 532 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421949577757, +421902779797, +421905564222, +421948056743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,367
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,367
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,367
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,826
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,139
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,442
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,193
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,362
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,229
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,830
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,831
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 119
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,210
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,066
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,661
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,533
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,950
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 238,432
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 235,760
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,672
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 232,954
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 133,452
C. Služby (účtová skupina 51) 49,778
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,782
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 635
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,307
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,478
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,530
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,678
M. Úrokové náklady (562) 439
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,233
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,677
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,801
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 971
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742411 TIN: 2020242928 DIČ: SK2020242928
 • Sídlo: GRAFIS REKLAMA, Čiernovodská 6, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 10.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Kürt 5 643 € (85%) Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
  Marianna Kürtová 996 € (15%) Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2003Noví spoločníci:
   Marianna Kürtová Ožvoldíkova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.1998
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ákos Koller Ivanská 69/15 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   10.03.1998Nové obchodné meno:
   GRAFIS REKLAMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklmaná a propagačná činnosť
   výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Ákos Koller Ivanská 69/15 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kürt Čiernovodská 6 Bratislava 821 07