Vytvořte fakturu

ArcelorMittal Construction Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ArcelorMittal Construction Slovakia
IČO 35742470
TIN 2020201018
DIČ SK2020201018
Datum vytvoření 10 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ArcelorMittal Construction Slovakia
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 104 052 €
Zisk -2 465 011 €
Kapitál 1 351 628 €
Vlastní kapitál -162 073 €
Kontaktní informace
Email info@arcelormittal-construction.sk
webové stránky http://www.arcelormittal-construction.sk
Telefon(y) +421232132604, +421244634044
Mobile(y) +421948641732, +421948642104, +421948710576, +421948731674, +421948719497, +421948756227, +421948605373, +421948656800
Fax(y) 0232132619
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,499,752
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,299,231
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,299,231
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 539,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,904,139
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 855,691
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,189,023
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,000,951
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,857,472
3. Výrobky (123) - /194/ 122,873
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,606
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,076,405
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,508,261
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,508,261
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 143,256
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,424,778
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,111,667
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,633
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,109,034
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,498
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,498
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,499,752
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,383,732
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,925,248
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,925,248
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,959
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,959
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -16,352,928
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 240,939
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,593,867
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,465,011
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,880,557
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,001,002
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 20,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,002
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,759,722
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,873,946
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,873,946
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,835,339
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,651
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,575
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,902
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 309
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 119,833
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 119,833
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,927
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,104,052
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,431,752
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 17,973,036
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 379,473
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 50,195
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 247,049
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,547
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,768,876
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,687,390
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,728,439
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 21,664
D. Služby (účtová skupina 51) 2,852,632
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 588,809
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 425,859
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 149,350
4. Sociální náklady (527, 528) 13,600
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,554
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 363,638
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 363,638
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 194,478
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,052,513
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,664,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544,331
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,588
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 97
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 97
XII. Kurzové zisky (663) 22,491
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 822,728
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 730,147
2. Ostatní náklady (562A) 730,147
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 82,456
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,125
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800,140
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,464,964
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 47
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 47
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,465,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742470 TIN: 2020201018 DIČ: SK2020201018
 • Sídlo: ArcelorMittal Construction Slovakia, Rožňavská 24, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Jansa Na Průhoně 383 Kačice 273 04 Česká republika 20.06.2012
  Ing. Martina Schrojfová Ružová dolina 16 Bratislava 821 08 20.06.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ArcelorMittal Construction France 1 925 248 € (100%) Contrisson 558 00 Francúzska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   výroba a hutnícke spracovanie kovov
   výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
   výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   vykonávanie zváracích prác, paličské práce
   03.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Jansa Na Průhoně 383 Kačice 273 04 Česká republika Vznik funkcie: 20.06.2012
   Ing. Martina Schrojfová Ružová dolina 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2012
   Marek Krzysztof Dolina ul. Kopernika 13/16 Katowice 40-064 Poľská republika Vznik funkcie: 20.06.2012
   02.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Etienne Pierre Michel Richard Dreve de Linkebeek 5 Rhode Saint Genese 1640 Belgicko Vznik funkcie: 20.02.2009
   05.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Etienne Pierre Michel Richard Dreve de Linkebeek 5 Rhode Saint Genese 1640 Belgicko Vznik funkcie: 20.02.2009
   04.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Bertrand Louis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   14.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Moráfka 167 Kyjovice 747 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2006
   29.02.2008Nové obchodné meno:
   ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   ArcelorMittal Construction France Site 1 - Zone Industrielle Contrisson 558 00 Francúzska republika
   28.02.2008Zrušené obchodné meno:
   Haironville Slovensko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE rue Jacques Daguerre 20 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   27.06.2006Noví spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE rue Jacques Daguerre 20 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   Nový štatutárny orgán:
   Bertrand Louis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   26.06.2006Zrušeny spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE 11-13 CRS VALMY - IMMEUBLE PACIFIC-LA DEFENSE 7 Puteaux 928 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bertrand Luis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   09.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Michal Moráfka 167 Kyjovice 747 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2006
   Bertrand Luis Robert Schmitt Rue Henri Chevalier 29 Lisle-en-Rigault 550 00 Francúzsko Vznik funkcie: 01.06.2006
   08.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David V. Vančury 440/19 České Budejovice 370 06 Česká republika Vznik funkcie: 13.04.2000
   03.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David V. Vančury 440/19 České Budejovice 370 06 Česká republika Vznik funkcie: 13.04.2000
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David Vančurova 19 České Budejovice 370 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hollého 2220/11 Bratislava
   16.07.2003Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Noví spoločníci:
   ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE 11-13 CRS VALMY - IMMEUBLE PACIFIC-LA DEFENSE 7 Puteaux 928 00 Francúzska republika
   15.07.2003Zrušené sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   HAIRONVILLE SA 55000 Haironville Francúzsko
   28.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav David Vančurova 19 České Budejovice 370 06 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hollého 2220/11 Bratislava
   07.02.2001Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   HAIRONVILLE SA 55000 Haironville Francúzsko
   06.02.2001Zrušené sidlo:
   Agátova 9 Malinovo 900 45
   Zrušeny spoločníci:
   Haironville Deutschland GmbH, Münchener Strasse Brehna 067 96 SRN
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   10.03.1998Nové obchodné meno:
   Haironville Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 9 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba stavebných prvkov z ocele
   obchod so stavebnými prvkami z ocele a iným stavebným príslušenstvom
   Noví spoločníci:
   Haironville Deutschland GmbH, Münchener Strasse Brehna 067 96 SRN
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Zoltán Farkaš Agátova 9 Malinovo 900 45