Vytvořte fakturu

DO Biela Skala - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DO Biela Skala
IČO 35742496
TIN 2021400678
Datum vytvoření 12 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DO Biela Skala
Biela Skala
90089
Biela Skala Častá
Financial information
Prodej a příjem 569 512 €
Zisk 115 615 €
Kapitál 399 387 €
Vlastní kapitál 102 484 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.dobielaskala.sk
Telefon(y) +421336409065, +421336409067, +421336409066
Fax(y) 0336490233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 370,617
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 216,509
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 216,509
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,530
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 153,289
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,827
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 -6,137
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,063
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,619
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,619
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 111,997
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 111,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,997
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,447
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 328
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,119
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,045
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,045
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,250
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 115,615
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 247,367
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 149,095
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 146,179
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 89,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,770
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,770
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,719
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,776
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,104
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,403
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 556,073
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 569,512
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 556,073
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,216
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,223
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 419,278
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 90,496
D. Služby (účtová skupina 51) 19,038
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 275,805
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 200,349
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 69,411
4. Sociální náklady (527, 528) 6,045
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,512
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,311
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 150,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 448,755
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 753
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 753
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -746
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 149,488
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 33,873
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,873
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 115,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742496 TIN: 2021400678
 • Sídlo: DO Biela Skala, Biela Skala, 90089, Biela Skala Častá
 • Datum vytvoření: 12 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 12.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Božena Drínová 6 639 € (100%) Bernolákova 40 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti: ambulantná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečená rehabilitácia, ústavná starostlivosť v odbore pediatria, spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   13.01.2003Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vojtek Bystrická 30 Pezinok 902 01
   12.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - odbornom liečebnom ústave v odbore pediatria
   12.03.1998Nové obchodné meno:
   DO Biela Skala, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Biela Skala Častá 900 89
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Božena Drínová Bernolákova 40 Pezinok