Vytvořte fakturu

INSO consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INSO consulting
IČO 35742518
TIN 2020270494
DIČ SK2020270494
Datum vytvoření 12 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSO consulting
Poľná 4
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 166 842 €
Zisk 18 557 €
Kapitál 380 275 €
Vlastní kapitál -119 961 €
Kontaktní informace
Email inso@inso.sk
Telefon(y) 0904244340, 0220717559
Mobile(y) +421903222560, 0904244340
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 322,910
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 322,910
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,279
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,813
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,866
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,374
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,918
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 343,723
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -101,405
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -127,266
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,557
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 445,128
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136,357
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 259,296
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,617
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 255,400
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,475
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 166,842
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 163,925
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,917
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 141,551
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,919
C. Služby (účtová skupina 51) 59,600
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,610
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 48,354
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 11,187
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 881
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,291
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 88,406
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,775
M. Úrokové náklady (562) 4,571
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,204
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,774
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,517
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015