Vytvořte fakturu

Kornus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kornus
IČO 35742593
TIN 2020219949
DIČ SK2020219949
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kornus
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Financial information
Zisk -3 046 €
Kapitál 11 088 €
Vlastní kapitál 10 575 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,056
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 563
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,442
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,056
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,593
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,046
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,463
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,033
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 430
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,804
C. Služby (účtová skupina 51) 1,728
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,804
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,728
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 23
X. Úrokové výnosy (662) 23
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 304
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -281
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,085
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015