Vytvořte fakturu

SARANDA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Obchodní název SARANDA
Stav Zničeno
IČO 35742658
TIN 2020270461
DIČ SK2020270461
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SARANDA
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 584 202 €
Zisk -95 621 €
Kapitál 736 787 €
Vlastní kapitál -832 299 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263531517
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,544,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 319,340
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 319,340
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,338
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 306,002
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,224,981
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 641,328
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 641,328
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 566,189
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 566,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,464
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,668
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 796
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -927,920
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -838,938
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -838,938
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -95,621
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,472,241
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,079
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 807
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 272
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,376,992
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 372,286
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372,286
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,001,758
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,996
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,002
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -2,050
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,170
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,580,702
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,584,202
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,573,564
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,138
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,204
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,450,743
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,792
D. Služby (účtová skupina 51) 159,259
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,837
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,403
4. Sociální náklady (527, 528) 127
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,354
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,354
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 219
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -87,002
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -41,092
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,739
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,328
2. Ostatní náklady (562A) 4,328
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,411
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,739
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,741
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -95,621
Date of updating data: 27.09.2016
Date of updating data: 27.09.2016
 • IČO :35742658 TIN: 2020270461 DIČ: SK2020270461
 • Sídlo: SARANDA, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   13.04.2013Nové sidlo:
   Lietavska 3032/2-6 Bratislava-Petržalka 851 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   SARANDA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným