Vytvořte fakturu

ERACON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ERACON
IČO 35742801
TIN 2021382748
Datum vytvoření 17 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERACON
Jánošíkova 21
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 11 324 €
Zisk 2 185 €
Kapitál 30 468 €
Vlastní kapitál 24 617 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 27,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,463
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,463
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,463
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,597
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,135
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,126
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,126
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,462
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,005
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,457
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 138
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,802
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,314
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,314
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,185
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 396
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 157
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 157
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 239
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,324
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,324
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,324
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,443
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,874
D. Služby (účtová skupina 51) 1,762
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,326
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,326
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,881
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,688
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,803
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 618
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 618
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,185
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442143.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742801 TIN: 2021382748
 • Sídlo: ERACON, Jánošíkova 21, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 17 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01 26.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Adam Šipoš 4 979 € (75%) Panská 39 Bratislava 811 01
  Ing. Miroslava Šipošová 1 660 € (25%) Korytnická 6 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.11.2013
   20.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   14.11.2009Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Panská 39 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslava Šipošová Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Hollého 9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   13.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.03.1998
   13.11.2003Nové obchodné meno:
   ERACON, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.03.1998
   12.11.2003Zrušené obchodné meno:
   ERACON, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   11.11.2002Noví spoločníci:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Debnárová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   10.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   26.03.1999Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   17.02.1998Nové obchodné meno:
   ERACON, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 21 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitných kancelárií-sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájom nehnuteľností
   veľkoobchod-nákup a predaj v rozsahu volnej živnosti
   maloobchod-nákup a predaj v rozsahu volnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť účtovných poradcov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Adam Šipoš Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Miroslava Šipošová Korytnícka 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Šipošova Korytnícka 6 Bratislava 821 07