Vytvořte fakturu

DV Ekonomik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název DV Ekonomik
IČO 35742810
TIN 2021382297
Datum vytvoření 23 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DV Ekonomik
Fedinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 750 €
Kapitál 6 316 €
Vlastní kapitál 6 033 €
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,242
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,018
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,018
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,824
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 224
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,242
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,637
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 446
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 446
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -448
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -448
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 605
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 584
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,550
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,750
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,550
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,185
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,000
D. Služby (účtová skupina 51) 878
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 154
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 565
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 672
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 480
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016
 • IČO :35742810 TIN: 2021382297
 • Sídlo: DV Ekonomik, Fedinova 4, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Veronika Bonkalová Bratislava 851 01 29.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Veronika Bonkalová 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2016Noví spoločníci:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Bonkalová Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2016
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   DV Ekonomik, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodnu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ