Vytvořte fakturu

NETAX Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NETAX Slovakia
IČO 35742852
TIN 2020229948
DIČ SK2020229948
Datum vytvoření 23 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NETAX Slovakia
Letecká 22
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 276 607 €
Zisk 640 €
Kapitál 145 125 €
Vlastní kapitál 39 648 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244461262
Fax(y) 0244452578
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,104
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,104
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 153,692
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 53,493
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,233
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,589
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 172,796
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,288
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 20,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,344
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 640
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,508
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,754
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 97,993
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,923
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,180
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,871
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,019
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 301
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,460
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 276,607
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 273,917
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 230
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,256
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 272,195
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,026
C. Služby (účtová skupina 51) 205,185
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,758
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,087
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,653
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,412
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,901
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,692
M. Úrokové náklady (562) 2,297
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 395
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,692
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,720
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,080
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742852 TIN: 2020229948 DIČ: SK2020229948
 • Sídlo: NETAX Slovakia, Letecká 22, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 23.02.1998
  Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 23.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Katarína Šramková 2 324 € (35%) Dlhá 152 Dlhá 919 01
  Ing. Igor Šramka 2 324 € (35%) Letecká 22 Bratislava 831 03
  Ing. Marcel Petrík 1 992 € (30%) Bratislava 841 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.03.2012Zrušeny spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   21.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01 Vznik funkcie: 23.02.1998
   20.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   30.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marcel Petrík Studenohorská 24 Bratislava 841 03
   01.09.2006Nové obchodné meno:
   NETAX Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   NETAX s.r.o. Krakovská 583/9 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Koždoň Řepčická 1315/25 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 24.08.2006
   31.08.2006Zrušené obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   08.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šramková Dlhá 152 Dlhá 919 01
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.02.1998
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava Vznik funkcie: 23.02.1998
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   MEMORIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod/
   usporadúvanie školení kurzov a seminárov
   kúpa, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Ing. Katarína Šramková Letecká 22 Bratislava