Vytvořte fakturu

NUEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název NUEN
Stav Zničeno
IČO 35742887
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NUEN
Na pažiti 9
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 100 €
Zisk 2 556 €
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,427
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,788
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,663
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,500
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,125
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,598
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,527
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,427
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,053
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,194
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,194
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,556
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,374
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 298
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,091
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 985
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 985
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,101
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,100
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,380
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,313
D. Služby (účtová skupina 51) 1,034
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,033
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,720
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,653
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 74
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,647
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,091
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,091
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,556
Date of updating data: 20.05.2016
Files
4240520.tif
Date of updating data: 20.05.2016
 • IČO :35742887
 • Sídlo: NUEN, Na pažiti 9, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.05.2016Zrušené obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   NUEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na pažiti 9 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným