Vytvořte fakturu

PERGAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERGAM
IČO 35742933
TIN 2020270428
DIČ SK2020270428
Datum vytvoření 20 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERGAM
Hlaváčiková 3177/39
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 63 331 €
Zisk 1 501 €
Kapitál 86 515 €
Vlastní kapitál 77 460 €
Kontaktní informace
Email pergam@pergam.sk
webové stránky http://www.pergam.sk
Telefon(y) +421244452043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 109,238
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,923
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,805
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,805
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 69,248
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,460
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,460
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,788
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,087
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,783
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 315
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,238
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,961
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,156
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,766
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,610
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,501
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,714
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 72
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 72
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,335
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,326
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,326
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 414
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 244
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,351
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 307
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 307
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,563
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,563
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 63,516
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 63,331
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 700
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 54,253
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,125
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,253
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,831
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 949
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,552
D. Služby (účtová skupina 51) 41,005
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,310
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,134
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,143
4. Sociální náklady (527, 528) 33
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 324
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,091
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,600
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,500
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,447
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 185
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 185
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 224
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 224
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,461
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742933 TIN: 2020270428 DIČ: SK2020270428
 • Sídlo: PERGAM, Hlaváčiková 3177/39, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 20.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eduard Radimák 5 312 € (80%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  Ing. Radúz Ivaničko 1 328 € (20%) dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2014Nové sidlo:
   Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.02.2014Zrušené sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   08.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   16.07.2011Nové obchodné meno:
   PERGAM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čečinová 21/A Bratislava 821 05
   15.07.2011Zrušené obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   31.12.2010Noví spoločníci:
   Ing. Radúz Ivaničko dona Sandtnera 4780/9 Pezinok 902 01
   Lucia Kmečová ulica Vajanského 6717/9 Trnava 917 01
   26.11.2009Nové sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Radimák Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.03.1998
   25.11.2009Zrušené sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   24.06.2006Nové obchodné meno:
   PERGAM/DEFINITELY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 1 Bratislava 811 05
   23.06.2006Zrušené obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   21.05.2004Noví spoločníci:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.2004
   20.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   05.05.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kancelárske a sekretárske služby
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   fotografické služby
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   organizovanie odborných kurzov a školení
   organizovanie kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní
   organizovanie športových podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť
   upratovacie a čistiace práce
   výroba keramických výrobkov
   výroba a predaj sviečok a svietnikov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Radim Molčan Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1998
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.03.1998
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   17.10.2000Nové sidlo:
   Sasinkova 11 Bratislava 811 08
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   20.03.1998Nové obchodné meno:
   PERGAM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Borovský Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Kubečka Suchá 7 Bratislava 831 01
   Ing. Eduard Radimák Račianska 101 Bratislava 831 02