Vytvořte fakturu

BETERRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BETERRA
IČO 35742976
TIN 2021394254
Datum vytvoření 19 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETERRA
Palackého 12
81499
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 894 €
Zisk 7 396 €
Kapitál 369 138 €
Vlastní kapitál 366 250 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 295,987
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 295,987
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 78,807
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,104
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -177
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69,880
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 374,794
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 373,646
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 358,947
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,396
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,148
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,148
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -495
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,270
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 373
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,894
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,893
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,242
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,426
C. Služby (účtová skupina 51) 3,247
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 424
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,145
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,652
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,220
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 312
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 312
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -311
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,341
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,945
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,396
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4373911.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35742976 TIN: 2021394254
 • Sídlo: BETERRA, Palackého 12, 81499, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Zdenka Benčíková Sološnícka 57 Bratislava 19.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Zdenka Benčíková 6 639 € (100%) Sološnícka 57 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2007Nové sidlo:
   Palackého 12 Bratislava 814 99
   17.10.2007Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   07.02.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Zdenka Benčíková Sološnícka 57 Bratislava
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zdenka Benčíková Sološnícka 57 Bratislava
   19.03.1998Nové obchodné meno:
   BETERRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zdenka Benčíková Sološnícka 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zdenka Benčíková Sološnícka 57 Bratislava