Vytvořte fakturu

MK REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MK REAL
IČO 35743018
TIN 2021432688
DIČ SK2021432688
Datum vytvoření 23 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK REAL
Bratislavská 41
90045
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 086 €
Zisk 17 929 €
Kapitál 226 364 €
Vlastní kapitál 216 720 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0240200711
Mobile(y) 0908723133
Fax(y) 0240200713
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 79,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 79,473
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -8,952
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,350
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 148,868
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 241,823
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 234,649
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 285,468
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 285,468
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 376
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -69,124
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,929
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,174
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,174
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 386
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 226
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,532
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,086
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 82,051
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 62,557
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,479
C. Služby (účtová skupina 51) 36,822
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,195
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,105
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,952
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,529
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,750
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 640
M. Úrokové náklady (562) 333
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 307
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -640
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,889
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743018 TIN: 2021432688 DIČ: SK2021432688
 • Sídlo: MK REAL, Bratislavská 41, 90045, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 30.05.2002
  Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 12.02.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Kolík 57 094 € (20%) Drotárska 43 Bratislava 811 04
  Mgr. Mária Kolíková 57 094 € (20%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  Beatrica Kolíková 171 281 € (60%) Radvanská 21 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Michal Kolík Drotárska cesta 43 Bratislava 811 04
   Mgr. Mária Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Beatrica Kolíková Radvanská 21 Bratislava 811 01
   27.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   03.04.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   fotografické služby
   návrh a relizácia designu
   reklamná a propagačná činnosť vrátane prípravy a organizovania výstav a ich relizácie
   prenájom osobných a nákladných áut
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková 230 Veľká Paka 930 51 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Michal Kolík Drotárska 43 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.02.2004
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   26.02.2003Nové sidlo:
   Bratislavská 41 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01
   25.02.2003Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   25.06.2002Nové obchodné meno:
   MK REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdena Ivanková Karloveská 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.05.2002
   Ing. Martin Kolík Radvanská 21 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 30.05.2002
   24.06.2002Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   17.04.2000Nové obchodné meno:
   MEDIAL REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL BYT, družstvo IČO: 35 693 240 Romanova 37 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ondrej Štringer 157 Most pri Bratislave 900 46 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 851 05 Skončenie funkcie: 30.05.2002
   16.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava
   23.03.1998Nové obchodné meno:
   BRATISLAVA TV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   KAPPA TRADE, spol. s.r.o. IČO: 31 367 577 Krásna 29 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ernest Kozár Homolova 10 Bratislava
   Ing. František Rác Chrobákova 11 Bratislava