Vytvořte fakturu

INTERCHEMIA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název INTERCHEMIA Bratislava
Stav Zničeno
IČO 35743034
TIN 2020211303
DIČ SK2020211303
Datum vytvoření 23 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCHEMIA Bratislava
Pri Suchom mlyne 13
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 212 773 €
Zisk -18 423 €
Kapitál 190 467 €
Vlastní kapitál -79 576 €
Kontaktní informace
Email interchemia@interchemia.sk
Telefon(y) +421254651005, +421254651006, +421254651007, +421254791190
Mobile(y) +421903807044
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 187,624
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 74,071
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 74,071
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 72,125
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,946
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,100
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 434
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 434
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 81,972
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,517
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,517
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,717
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,738
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,694
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 471
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,223
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,453
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,453
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,624
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,354
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,017
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,017
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 69,496
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 69,496
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,625
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 243,953
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -218,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,423
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,270
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,673
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,673
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,312
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,069
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,068
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,051
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,582
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,906
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,106
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,598
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,285
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,285
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 212,773
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 212,178
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,966
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,498
D. Služby (účtová skupina 51) 54,539
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 151,416
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,334
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,343
4. Sociální náklady (527, 528) 1,739
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 157
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,375
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,375
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,981
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,193
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 151,141
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,959
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatní náklady (562A) 1,201
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 304
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 454
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,957
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,150
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,273
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,273
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,423
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016
 • IČO :35743034 TIN: 2020211303 DIČ: SK2020211303
 • Sídlo: INTERCHEMIA Bratislava, Pri Suchom mlyne 13, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2016Zrušené obchodné meno:
   INTERCHEMIA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pri Suchom mlyne 13 Bratislava 1 811 04
   12.07.2007Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 13 Bratislava 1 811 04
   19.05.1998Nové obchodné meno:
   INTERCHEMIA Bratislava, spol. s r.o.
   23.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným