Vytvořte fakturu

GTEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GTEC
IČO 35743042
TIN 2020252146
DIČ SK2020252146
Datum vytvoření 20 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GTEC
Karpatské námestie 10
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 112 300 €
Zisk -37 033 €
Kapitál 6 627 €
Vlastní kapitál 6 627 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244372321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,018
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,900
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,946
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,800
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,146
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,954
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 195
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,759
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 118
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,018
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 406
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 406
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -419
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,425
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,412
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,452
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,452
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 112,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,276
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,528
D. Služby (účtová skupina 51) 127,670
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,078
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,268
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 798
4. Sociální náklady (527, 528) 12
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,976
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,898
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -36,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -37,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015