Vytvořte fakturu

DCA Audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název DCA Audit
IČO 35743077
TIN 2021379327
DIČ SK2021379327
Datum vytvoření 02 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DCA Audit
01841
Kollárova
Financial information
Prodej a příjem 142 886 €
Zisk 6 661 €
Kontaktní informace
Email dcaaudit@dcaaudit.sk
Telefon(y) 0424420068, 0905660848, 0424440865
Mobile(y) +421905660848, 0905660848
Fax(y) 0424440864
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 121,639
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,853
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,853
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,288
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,322
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,243
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,792
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,680
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,680
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,680
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,112
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,527
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,994
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,994
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,639
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,286
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,322
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,322
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,661
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,353
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,091
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 17,762
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 329
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,219
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,219
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,405
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 374
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 587
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 688
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 137,739
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 142,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,738
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,148
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,149
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,819
D. Služby (účtová skupina 51) 62,824
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,322
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,428
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,811
4. Sociální náklady (527, 528) 1,083
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 392
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,001
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,001
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,791
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,095
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,664
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,003
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,003
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,661
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016
 • IČO :35743077 TIN: 2021379327 DIČ: SK2021379327
 • Sídlo: DCA Audit, 01841, Kollárova
 • Datum vytvoření: 02 Březen 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.02.2000Nové obchodné meno:
   DCA Audit s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   Noví spoločníci:
   MIZUS spol. s r.o. IČO: 36 298 492 Štefánikova 363 Ilava 019 01
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 24 Dubnica nad Váhom
   11.01.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Šelingová Kollárova 1303/13-24 Dubnica nad Váhom 018 41
   02.03.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora