Vytvořte fakturu

CONO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONO
IČO 35743140
TIN 2020270615
DIČ SK2020270615
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONO
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 613 690 €
Zisk 1 546 €
Kapitál 1 139 106 €
Vlastní kapitál 319 076 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254641452
Mobile(y) +421903907888
Fax(y) 0254641453, 0254433816
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,231,114
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 110,858
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 110,858
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 58,079
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 52,779
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,114,166
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 677,474
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 30
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 677,444
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 27,783
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 27,783
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,783
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 310,497
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 310,119
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 310,119
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 127
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 251
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,412
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 70,832
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,580
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,090
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,090
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,231,114
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,623
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 357,536
2. Ostatní fondy (427, 42X) 357,536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -51,737
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,737
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,546
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,870
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 285,289
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 280,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,522
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,767
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 378,483
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 350,739
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,739
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,700
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,356
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,514
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,576
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,576
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,522
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 185,621
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 790
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 134,858
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 49,973
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 556,704
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 613,690
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 321,812
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 234,892
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,086
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,740
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 268,399
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,836
D. Služby (účtová skupina 51) 155,618
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 79,672
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,432
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,000
4. Sociální náklady (527, 528) 4,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 632
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 51,963
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 51,963
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,762
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,858
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,950
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,851
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 501
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 501
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 501
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,679
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,353
2. Ostatní náklady (562A) 6,353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,326
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,178
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,772
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,226
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,226
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743140 TIN: 2020270615 DIČ: SK2020270615
 • Sídlo: CONO, Suché Mýto 1, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 01.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Paolo Bruno 13 278 € (100%) Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2014Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.08.2014
   07.08.2014Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   18.01.2013Nové predmety činnosti:
   Reklamné a marketingové služby
   Technicko-organizačné zabezpečenie výstav, trhov, školení, seminárov, kurzov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   17.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.12.2010Noví spoločníci:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 17.01.2005
   22.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   23.02.2005Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   22.01.2005Noví spoločníci:
   Paolo Bruno pobyt na území SR : Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Paolo Bruno Šustekova 21 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.01.2005
   Viera Kozáčiková Veterná 4 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.03.1998
   21.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   pohostinská činnosť ( bez ubytovacích zariadení )
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   20.05.2004Nové sidlo:
   Suché Mýto 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   19.05.2004Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CONO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   návrh a úprava interiérov
   výroba zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov
   Noví spoločníci:
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná
   Bruno Paolo Seestrasse 37 Gerabronn 745 82 SRN
   Di Candia Cono Beethoven-strasse 46/1 Gerabronn 745 82 SRN
   Fusco Cono Proffessorbahma-nnstrasse 3/B Gundelfingen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viera Kozáčiková Jesenského 636 Nižná