Vytvořte fakturu

DIGGERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIGGERS
IČO 35743247
TIN 2020211270
DIČ SK2020211270
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGGERS
Hrobakova 10
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 513 €
Zisk 2 430 €
Kapitál 10 763 €
Vlastní kapitál 8 601 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262250467
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,848
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,896
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,879
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,032
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,631
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,430
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,816
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 296
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,520
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,061
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,284
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,513
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,513
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,014
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,233
C. Služby (účtová skupina 51) 4,973
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,643
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 165
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,499
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,307
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 109
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -109
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,390
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,430
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015