Vytvořte fakturu

C O M M I N E X - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C O M M I N E X
IČO 35743301
TIN 2021403043
Datum vytvoření 27 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C O M M I N E X
Vranovská 60
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 130 €
Zisk 346 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,207
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 31,207
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,962
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,962
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,169
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,007
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 690
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 346
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,162
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 25,162
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,682
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,130
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,130
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,229
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 506
C. Služby (účtová skupina 51) 6,723
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 901
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 901
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 75
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 826
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 346
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251707.tif
Date of updating data: 25.06.2015