Vytvořte fakturu

KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
IČO 35743352
TIN 2020251937
DIČ SK2020251937
Datum vytvoření 25 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 190 168 €
Zisk 157 175 €
Kontaktní informace
Email juraj.siska@dietrich.sk
Telefon(y) 0255567254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,458,871
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,073,506
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,073,506
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,438,658
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 66,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 809
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 567,534
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,383,656
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,341,262
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 458,622
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 458,622
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,779,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102,705
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,811
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 583
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,709
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,709
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,458,871
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,200,271
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,655,514
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,655,514
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,254,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,254,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,175
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,600
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 862
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 845
12. Odložený daňový závazek (481A) 17
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 250,293
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 198,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,655
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,879
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,582
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,521
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 656
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,445
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,445
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,182,175
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,190,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 173
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,182,002
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,993
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,121
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 174
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75,675
D. Služby (účtová skupina 51) 786,008
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 113,587
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 82,262
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,977
4. Sociální náklady (527, 528) 3,348
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,551
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,203
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,203
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,691
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,232
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,047
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,318
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65,056
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 64,937
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 64,937
XII. Kurzové zisky (663) 119
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,556
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 319
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 62,500
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,547
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 45,372
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,372
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 157,175
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743352 TIN: 2020251937 DIČ: SK2020251937
 • Sídlo: KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01 25.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO 5 312 000 € (100%) SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.05.2004Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   20.09.2002Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   25.03.1998Nové obchodné meno:
   KARL-HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie všetkých druhov prepráv
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KARL-HEINZ DIETRICH G mbH CO Gemaringen 876 56 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Šiška Valachovej 6 Bratislava 841 01