Vytvořte fakturu

Brainfin Insurance Services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název Brainfin Insurance Services
IČO 35743379
TIN 2021406387
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Brainfin Insurance Services
Štefunkova 9
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 097 €
Zisk 1 271 €
Kapitál 7 496 €
Vlastní kapitál 6 856 €
Kontaktní informace
Email brainfin@brainfin.sk
webové stránky http://www.brainfin.sk
Telefon(y) +421253633494, +421253633496
Mobile(y) +421903614441, +421903714441
Fax(y) 0253633496
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,116
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,116
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,693
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 570
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 570
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,423
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -37
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,116
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,739
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,813
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,166
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -353
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,271
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 377
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -90
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 592
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -206
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,097
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,097
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,050
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 159
D. Služby (účtová skupina 51) 11,869
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,805
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,022
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,707
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 436
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 436
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,271
Date of updating data: 25.01.2017