Vytvořte fakturu

INTERAUDIT Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTERAUDIT Group
IČO 35743409
TIN 2020230047
DIČ SK2020230047
Datum vytvoření 04 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERAUDIT Group
Šancová 102/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 004 €
Zisk 24 239 €
Kapitál 73 358 €
Vlastní kapitál 28 198 €
Kontaktní informace
Email ia-group@iag.sk
Telefon(y) 0255565896
Fax(y) 0255565896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,984
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,984
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,495
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 53,038
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,407
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,050
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 120,479
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,437
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,294
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 18,904
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,239
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,042
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,291
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 53,751
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,503
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 412
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 238,004
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,414
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 236,590
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 205,659
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,414
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,561
C. Služby (účtová skupina 51) 182,561
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,332
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 244
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,675
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -886
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,758
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,345
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,468
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 294
M. Úrokové náklady (562) 294
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -293
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,052
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 7,813
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,239
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743409 TIN: 2020230047 DIČ: SK2020230047
 • Sídlo: INTERAUDIT Group, Šancová 102/A, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08 04.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Kolenič 9 294 € (100%) Jégého 8 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2011Nové sidlo:
   Šancová 102/A Bratislava 831 04
   05.12.2011Zrušené sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov 080 01
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT Group, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 112 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb
   sprostredkovanie nákupu prác a služieb
   organizovanie a vykonávanie vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Džupinka Švermova 89 Trenčín
   Ing. Štefan Fabian Udenárska 15 Prešov
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina
   Ing. Vladimír Kolenič Žarnovická 5 Bratislava
   Ing. Peter Kováčik Prof. Čárskeho 235 Gbely
   Ing. Michal Lacko 214 Nová Dedinka
   Ing. Ján Macko K. Banšela 6 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Kolenič Jégého 8 Bratislava 821 08
   Ing. Roman Hyrošš Fatranská 20 Žilina