Vytvořte fakturu

NeoBALZAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NeoBALZAM
IČO 35743476
TIN 2021379338
DIČ SK2021379338
Datum vytvoření 27 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NeoBALZAM
Dunajská 33
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 125 400 €
Zisk 39 566 €
Kapitál 392 249 €
Vlastní kapitál 97 658 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220909765, 0911455508, 0255647313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 400,777
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 19,741
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,741
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,209
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,532
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,110
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 82,911
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,911
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 106
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,056
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,358
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,358
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,698
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,037
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 199,034
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,926
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,777
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,051
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 83,821
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,566
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,726
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54,333
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,134
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 52,199
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 209,515
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 204,931
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,931
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,743
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,094
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,747
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 878
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,125,401
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,125,400
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,118,630
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,819
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,951
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,082,077
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 964,982
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,835
D. Služby (účtová skupina 51) 56,789
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,496
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,133
4. Sociální náklady (527, 528) 1,208
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,462
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,231
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,231
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,282
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,758
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,758
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,757
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,566
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015