Vytvořte fakturu

SOMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název SOMAT
IČO 35743522
TIN 2020201040
DIČ SK2020201040
Datum vytvoření 20 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOMAT
Mierová 127
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 161 €
Zisk 57 995 €
Kapitál 920 479 €
Vlastní kapitál 761 403 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243428989, +421243411557
Mobile(y) +421911903017, +421911401092, +421914334061, +421911870140, +421914334063, +421911806010, +421914334064, +421914334062
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 821,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 821,070
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,186
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,219
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,809
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 533
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,877
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 838,289
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 617,869
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 690,202
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 690,202
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,304
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 69,020
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -206,652
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 57,995
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 220,420
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 220,090
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 532
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,871
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 216,687
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 116,161
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 116,161
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,824
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,371
C. Služby (účtová skupina 51) 14,474
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,976
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,903
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,100
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59,337
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,316
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 382
M. Úrokové náklady (562) 34
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 348
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,955
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 57,995
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016