Vytvořte fakturu

CHOCOLAND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.08.2016
Basic information
Obchodní název CHOCOLAND
IČO 35743557
TIN 2020252311
DIČ SK2020252311
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHOCOLAND
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 770 563 €
Zisk 117 399 €
Kapitál 542 673 €
Vlastní kapitál 64 830 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903267677, +421948348789, +421948250270, +421948848166
Date of updating data: 23.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 495,770
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,673
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,763
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,763
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,910
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,603
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 307
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 481,483
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 118,479
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 125
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 118,354
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 335,735
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 335,735
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,735
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,269
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,868
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,401
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,614
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,614
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 495,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,587
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,694
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,694
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,106
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,106
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,399
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 218,183
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 814
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 814
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 212,940
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 183,974
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,974
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,676
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,703
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 256
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,429
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,429
Date of updating data: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,771,340
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,770,563
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,767,411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,069
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618,511
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,248,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,597
D. Služby (účtová skupina 51) 218,602
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 127,830
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,831
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,182
4. Sociální náklady (527, 528) 2,817
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 396
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,721
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,721
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 152,052
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 291,981
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 777
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 772
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,965
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 601
2. Ostatní náklady (562A) 601
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 429
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 935
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,188
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 33,465
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,465
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,399
Date of updating data: 23.08.2016
Date of updating data: 23.08.2016
 • IČO :35743557 TIN: 2020252311 DIČ: SK2020252311
 • Sídlo: CHOCOLAND, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Attila Virág 336 Farná 935 66 20.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SENSA FOOD s.r.o. 66 388 € (100%) Dobřichovice 252 29 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Attila Virág 336 Farná 935 66 Vznik funkcie: 20.07.2016
   19.12.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   03.05.2011Noví spoločníci:
   SENSA FOOD s.r.o. Pražská 261 Dobřichovice 252 29 Česká republika
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   CHOCOLAND s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ