Vytvořte fakturu

Nokia Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Obchodní název Nokia Slovakia
Stav Zničeno
IČO 35743573
TIN 2020270758
DIČ SK2020270758
Datum vytvoření 27 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nokia Slovakia
Grösslingova 7
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 501 €
Zisk -32 034 €
Kapitál 1 312 611 €
Vlastní kapitál 1 203 430 €
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,212,113
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,212,113
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,212,113
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,212,113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,212,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,211,699
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,526,124
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,526,124
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,233
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,233
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -285,624
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -285,624
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,034
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 414
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 140,501
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 140,501
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,453
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,048
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168,606
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 519
D. Služby (účtová skupina 51) 45,543
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,635
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 91,093
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,705
4. Sociální náklady (527, 528) -1,163
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,087
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,087
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,714
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,108
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,391
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 360
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 360
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,125
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,120
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,857
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,177
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) -3,646
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,823
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,034
Date of updating data: 03.05.2016
 • IČO :35743573 TIN: 2020270758 DIČ: SK2020270758
 • Sídlo: Nokia Slovakia, Grösslingova 7, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Únor 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2016Zrušené obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   22.11.2012Nové obchodné meno:
   Nokia Slovakia s.r.o. v likvidácii
   24.07.2001Nové sidlo:
   Grösslingova 7 Bratislava 811 09
   27.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným