Vytvořte fakturu

Ars B - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ars B
IČO 35743590
TIN 2020242884
DIČ SK2020242884
Datum vytvoření 31 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ars B
Hrnčiarska 83
90201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 037 €
Zisk 13 842 €
Kapitál 746 621 €
Vlastní kapitál 261 746 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336400040, 0336400041, 0336400551, 0903804293
Mobile(y) 0903804293
Fax(y) 0336400042
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 574,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 574,006
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 100,680
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 99,407
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,407
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,273
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 473,326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 473,516
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -190
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 61
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 61
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 574,067
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,121
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,302
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,302
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,950
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -1
12. Odložený daňový závazek (481A) -1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 455,028
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,847
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 402
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 119,354
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 256,026
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,399
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,919
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,919
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 88,771
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 90,037
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 75,957
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,814
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,266
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65
D. Služby (účtová skupina 51) 784
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,530
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,760
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,745
4. Sociální náklady (527, 528) 25
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 47,197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,148
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,372
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,981
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XII. Kurzové zisky (663) 146
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 114
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 18
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,390
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,548
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,548
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743590 TIN: 2020242884 DIČ: SK2020242884
 • Sídlo: Ars B, Hrnčiarska 83, 90201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01 31.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Kotešovský 72 031 € (98.6%) Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
  Ing. Barbora Kotešovská 996 € (1.4%) Hrnčiarska 83 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Barbora Kotešovská Hrnčiarska 83 Pezinok
   Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kotešovský Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 31.03.1998
   15.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Barbora Pisariková Hrnčiarska 83 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   27.01.1999Nové sidlo:
   Hrnčiarska 83 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Barbora Pisariková Hrnčiarska 83 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   26.01.1999Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   01.07.1998Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   30.06.1998Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 811 02
   31.03.1998Nové obchodné meno:
   Ars B s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu - marketing
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí
   zhotovovanie a výroba audiovizuálnych a grafických záznamov
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kotešovský Golianova 30 Nitra
   Ing. Peter Novák Železničiarska 3 Bratislava