Vytvořte fakturu

ETP Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název ETP Servis
IČO 35743719
TIN 2020220015
DIČ SK2020220015
Datum vytvoření 27 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETP Servis
Záhradnícka 30
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 74 886 €
Zisk 22 368 €
Kapitál 45 686 €
Vlastní kapitál 33 630 €
Kontaktní informace
Email etp-servis@etp-servis.sk
webové stránky http://www.etp-servis.sk
Telefon(y) +421232186301
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,323
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,937
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,925
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,925
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,462
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,462
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,462
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,550
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 109
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,441
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 386
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,323
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 686
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 686
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,850
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,191
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,041
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,368
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,480
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,430
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,430
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -65
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 196
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -28
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -394
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 74,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,830
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,782
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34
D. Služby (účtová skupina 51) 40,687
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,025
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,865
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,104
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,109
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 428
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 428
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -427
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,677
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,309
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,309
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,368
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016