Vytvořte fakturu

Österreich Institut Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název Österreich Institut Bratislava
IČO 35743727
TIN 2020270813
DIČ SK2020270813
Datum vytvoření 17 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Österreich Institut Bratislava
Baštova 9
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 292 149 €
Zisk 856 €
Kapitál 244 634 €
Vlastní kapitál 46 634 €
Kontaktní informace
Email oei@oei.sk
webové stránky http://www.oesterreichinstitut.sk
Telefon(y) +421254410797
Fax(y) 0254410797
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,653
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,653
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 259,075
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 19,476
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,353
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,429
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223,817
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 273,728
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,491
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 303,678
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -264,014
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 856
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 226,237
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 207,487
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,870
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,381
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,208
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,924
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,357
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 880
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 292,149
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,920
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 246,029
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 288,262
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,758
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,529
C. Služby (účtová skupina 51) 248,650
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 27,149
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,719
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -502
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,940
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,887
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,988
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 68
X. Úrokové výnosy (662) 65
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,128
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,060
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,827
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 971
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 856
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015