Vytvořte fakturu

Stea Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stea Invest
IČO 35743735
TIN 2021394408
DIČ SK2021394408
Datum vytvoření 16 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stea Invest
Grösslingová 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 300 €
Zisk 420 €
Kapitál 2 049 €
Vlastní kapitál 32 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252633116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,449
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,449
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,050
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,050
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,399
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 613
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 786
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 452
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 249
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 249
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,857
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,857
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 420
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,997
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,997
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,635
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,680
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 734
D. Služby (účtová skupina 51) 7,946
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 620
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 620
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 538
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 118
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 118
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 420
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015