Vytvořte fakturu

RANDOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RANDOX
IČO 35743816
TIN 2020211325
DIČ SK2020211325
Datum vytvoření 01 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RANDOX
Vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 720 332 €
Zisk -136 688 €
Kapitál 362 889 €
Vlastní kapitál -153 793 €
Kontaktní informace
Email office@randox.sk
webové stránky http://www.randox.sk
Telefon(y) +421263813324
Fax(y) 0263812482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 524,605
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 73,479
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 73,479
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 73,479
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 442,922
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 139,998
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,998
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 247,813
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 244,028
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,028
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,785
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,111
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 572
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,539
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,204
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,204
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 524,605
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -290,481
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 67,883
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -25,529
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -25,529
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -203,450
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 544,831
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -748,281
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,688
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 805,086
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,939
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,939
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 798,318
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 728,698
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 728,698
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,415
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,269
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,829
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,829
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,000
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 718,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 720,332
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 709,934
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,083
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,834
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 812,276
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 597,511
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,456
D. Služby (účtová skupina 51) 68,446
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 118,036
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,701
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,428
4. Sociální náklady (527, 528) 1,907
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 329
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,465
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,465
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,033
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -91,944
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,604
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,764
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1,751
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,628
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42,495
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,133
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,864
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,808
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136,688
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743816 TIN: 2020211325 DIČ: SK2020211325
 • Sídlo: RANDOX, Vilová 2, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RANDOX Laboratories Ltd., 6 639 € (100%) Co Antrin United Kingdom
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2007Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Stephen Peter Fitzgerald Diamond Road, Crumlin 32 Co. Antrim BT29 4 QY Severné Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 13.03.2007
   14.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava
   21.06.2005Nové sidlo:
   Vilová 2 Bratislava 851 01
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   21.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyslený tovar
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   10.11.1999Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   01.04.1998Nové obchodné meno:
   RANDOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bradáčova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RANDOX Laboratories Ltd., Diamond Road, Crumlim Co Antrin United Kingdom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Svetlana Baloghová Bradáčova 5 Bratislava