Vytvořte fakturu

DARK BLUE STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DARK BLUE STUDIO
IČO 35743841
TIN 2020229794
DIČ SK2020229794
Datum vytvoření 02 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARK BLUE STUDIO
Legionárska 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 187 €
Zisk -2 777 €
Kapitál 77 046 €
Vlastní kapitál 27 664 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244250224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,478
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 791
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,667
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 56,478
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,887
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,693
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,777
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,591
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 96
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,974
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,467
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,632
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,743
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 521
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,187
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,007
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,623
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,678
C. Služby (účtová skupina 51) 13,260
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,725
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,308
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,640
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,436
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,069
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 384
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 384
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -381
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,817
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,777
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35743841 TIN: 2020229794 DIČ: SK2020229794
 • Sídlo: DARK BLUE STUDIO, Legionárska 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava 02.04.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Peter Štrpka 6 639 € (100%) Legionárska 17 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2012Nové sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.11.2012Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   11.09.2003Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Vajnorská 10595/98B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   10.09.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 68 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   13.01.1999Nové sidlo:
   Račianska 68 Bratislava 831 02
   12.01.1999Zrušené sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   DARK BLUE STUDIO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výroba interiérovej dekorácie a dizajn nábytku s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   organizovanie kultúrnych a spoliočenských podujatí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava 831 04
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Peter Štrpka Legionárska 17 Bratislava
   Ing.arch. Zuzana Čižmárová Halalovka 2389//8 Trenčín