Vytvořte fakturu

TOP TENIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Obchodní název TOP TENIS
IČO 35743930
TIN 2021400744
Datum vytvoření 06 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP TENIS
Laténska 704/35
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 741 €
Zisk -2 002 €
Kontaktní informace
Email toptenis@nextra.sk
Telefon(y) 0905380001
Mobile(y) 0905380001
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 100
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 100
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,544
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 229
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,644
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,868
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 525
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,706
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,002
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,776
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,876
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,622
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 340
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 434
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -3,100
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,741
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,261
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 111
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 369
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,458
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,162
C. Služby (účtová skupina 51) 17,013
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 334
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,435
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 514
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,283
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,197
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,805
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,805
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,805
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,522
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,002
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016