Vytvořte fakturu

CEMOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CEMOS
IČO 35744022
TIN 2020252069
DIČ SK2020252069
Datum vytvoření 06 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEMOS
Mlynské nivy 70
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 018 174 €
Zisk 35 962 €
Kapitál 783 039 €
Vlastní kapitál 385 173 €
Kontaktní informace
Email ba@cemos.sk
webové stránky http://www.cemos.sk/
Telefon(y) +421253633134
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 630,581
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,353
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,353
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,353
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 618,257
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 242,894
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 242,894
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,811
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 15,811
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,811
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 214,484
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 214,484
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 214,484
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 145,068
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 145,012
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,971
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,971
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,581
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,135
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,299
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,299
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 346,044
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 346,044
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,962
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,446
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,274
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,537
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,793
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,793
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 80,465
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,064
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,264,663
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,018,174
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,264,663
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -246,489
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 974,901
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,840
D. Služby (účtová skupina 51) 252,017
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 698,453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 504,099
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 180,769
4. Sociální náklady (527, 528) 13,585
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 887
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,779
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,779
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,925
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,273
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,317
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,436
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,245
2. Ostatní náklady (562A) 4,245
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,430
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,843
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744022 TIN: 2020252069 DIČ: SK2020252069
 • Sídlo: CEMOS, Mlynské nivy 70, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 14.06.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Brliť 8 299 € (100%) Bôrik 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   CEMOS, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 70 Bratislava 821 05
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   28.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   19.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava Vznik funkcie: 14.06.2000
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava Vznik funkcie: 06.04.1998
   18.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   20.09.2000Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Ul. Záhrady 554/21 Zavar 919 26
   Ing. Karol Šimun Riznerova ulica 1 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Brliť Bôrik 9 Bratislava
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava
   19.09.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   19.06.1998Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 09
   18.06.1998Zrušené sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 30 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - dopravné stavby pozemné komunikácie a letiská, koľajová doprava, lesné komunikácie, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
   projektovanie stavieb - inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblati stavebníctva
   reprografická činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04
   Ing. Miroslav Roman Korytnická 6 Bratislava 821 07
   Ing. Karol Šimun Jasná 6 Nové Mesto nad Váhom 951 01
   Ing. Ivan Vöröš Medveďovej 3 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mušák Medveďovej 5 Bratislava 851 04