Vytvořte fakturu

IWA-SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IWA-SR
IČO 35744031
TIN 2020242939
DIČ SK2020242939
Datum vytvoření 06 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IWA-SR
Tomášikova 50/C
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 559 897 €
Zisk -30 613 €
Kapitál 277 751 €
Vlastní kapitál 44 901 €
Kontaktní informace
Email obchod@riho.sk
Telefon(y) 0337732761, 0337732762, 0337732763
Fax(y) 0337732762
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 244,085
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,380
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 59,380
2. Software (013) - /073, 091A/ 59,380
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 184,335
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 46,303
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 46,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 79,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 79,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,638
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 293
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 58,101
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,131
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,970
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 370
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 370
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,085
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,288
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,597
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,597
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,613
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,797
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 235
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 235
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 87,521
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,521
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,599
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 988
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,695
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,523
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,151
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117,085
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 552,266
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 559,897
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 510,752
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,512
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,633
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,416
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 337,889
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,457
D. Služby (účtová skupina 51) 148,370
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 34,621
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,828
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,738
4. Sociální náklady (527, 528) 1,055
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,014
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,136
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,136
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,762
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,519
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,548
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,655
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1,652
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,869
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,145
2. Ostatní náklady (562A) 1,145
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,337
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 387
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,214
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,733
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,613
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744031 TIN: 2020242939 DIČ: SK2020242939
 • Sídlo: IWA-SR, Tomášikova 50/C, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 06.04.1998
  Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 18.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zbyněk Zloch 3 320 € (50%) U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
  Jan Slanina 3 320 € (50%) Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2007Nové sidlo:
   Tomášikova 50/C Bratislava 831 03
   25.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   22.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   18.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   15.07.2003Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 13 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 06.04.1998
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 18.09.1998
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   22.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zbyněk Zloch Purkyňova 11/16 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Mierová 24 Bratislava 821 05
   06.04.1998Nové obchodné meno:
   IWA-SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kocian Okružní 92/3 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Jan Slanina Pelikánova 34/11 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   František Špinar Pelikánova 34/10 Žďár nad Sázavou 591 01 Česká republika
   Ing. Zbyněk Zloch U Hrázek 2249/4 Žďár nad Sázavou 591 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Dobrucká A. Hlinku 51/67 Piešťany 921 01