Vytvořte fakturu

SIMPLE CONSTRUCTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Obchodní název SIMPLE CONSTRUCTION
IČO 35744057
TIN 2020242950
DIČ SK2020242950
Datum vytvoření 07 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMPLE CONSTRUCTION
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 490 346 €
Zisk 45 553 €
Kapitál 326 552 €
Vlastní kapitál 21 524 €
Kontaktní informace
Email simple-con@nextra.sk
Telefon(y) 0903236779, 0903610251, 0263810184
Mobile(y) +421903236779, 0903236779
Fax(y) 0263810184
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 89,702
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 89,702
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 89,702
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 295,323
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 141,185
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,050
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 385,025
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,062
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,426
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,888
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,553
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 288,963
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92,114
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 181,561
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,381
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,920
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,260
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 784
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -3,545
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,049
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 490,346
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 459,133
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,213
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 419,760
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 87,115
C. Služby (účtová skupina 51) 247,549
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,620
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 854
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 19,476
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 32,146
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 70,586
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 124,469
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 285
X. Úrokové výnosy (662) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 284
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 11,986
M. Úrokové náklady (562) 4,671
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,315
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -11,701
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 58,885
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,332
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,553
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017