Vytvořte fakturu

VUIS NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VUIS NOVA
IČO 35744251
TIN 2021392043
Datum vytvoření 09 Duben 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS NOVA
Lamačská 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 601 €
Zisk -37 380 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,159,349
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,159,349
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 70,480
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,322
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 188
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,171,671
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,057,451
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 404,966
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 404,966
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 892,641
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -202,776
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -37,380
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,114,220
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,114,220
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,068
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 62,267
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,045,885
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,601
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,138
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 463
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 43,853
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,829
C. Služby (účtová skupina 51) 5,007
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,017
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,252
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,698
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 129
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 129
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -128
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,380
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -37,380
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3923353.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744251 TIN: 2021392043
 • Sídlo: VUIS NOVA, Lamačská 8, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Mádel 239 Župkov 966 71 15.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Mádel 404 966 € (100%) 239 Župkov 966 71
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ján Mádel 239 Župkov 966 71 Vznik funkcie: 15.03.2010
   15.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 13.02.2009
   23.04.2009Noví spoločníci:
   Ján Mádel 239 Župkov 966 71
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 13.02.2009
   22.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   07.04.2009Noví spoločníci:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   PhDr. Danka Rajková Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Hviezdoslavova 39 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 30.04.2000
   06.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 20.04.2004
   27.05.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Vladimír Strýček Rumančeková 856/8 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 20.04.2004
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   PhDr. Danka Rajková Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   10.10.2003Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 811 04
   09.10.2003Zrušené sidlo:
   Michalská 73 Kežmarok 060 01
   25.03.2002Nové sidlo:
   Michalská 73 Kežmarok 060 01
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   výroba PVC okien
   výroba hliníkových okien
   výroba predokenných roliet a žalúzií
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien
   24.03.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   10.12.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   09.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tomáš Chabada Ľ. Zúbka 1181/6 Malacky 901 01
   Ing. Milan Krakovský A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04
   31.08.2001Noví spoločníci:
   Richard Rajkov Bajzova 10 Bratislava 821 08
   PhDr. Danka Rajková Bajzova 10 Bratislava 821 08
   30.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Jan Nebeský Sputnikova 4 Bratislava
   09.04.1998Nové obchodné meno:
   VUIS NOVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskumná, vývojová a poradenská činnosť v stavebníctve
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Noví spoločníci:
   Jan Nebeský Sputnikova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Tomáš Chabada Ľ. Zúbka 1181/6 Malacky 901 01
   Ing. Milan Krakovský A. Gwerkovej 9 Bratislava 851 04