Vytvořte fakturu

Weindel Logistik Service SR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Weindel Logistik Service SR
IČO 35744278
TIN 2020229893
DIČ SK2020229893
Datum vytvoření 30 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Weindel Logistik Service SR
Nám. SNP 15
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 406 402 €
Zisk 269 140 €
Kapitál 4 550 225 €
Vlastní kapitál 1 533 228 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0240259500, 0240259515
Fax(y) 0240259599
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,602,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 477,512
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,210
2. Software (013) - /073, 091A/ 295
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 915
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 476,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,987
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 449,098
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 21,217
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,113,730
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,254,323
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 980,623
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,835,662
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,411,135
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,411,135
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 424,238
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 289
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,745
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 943
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,802
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,647
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,582
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,602,889
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,593,448
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 139,415
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 139,415
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,942
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,942
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,170,951
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,170,951
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 269,140
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,994,961
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 102,635
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,717
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 96,393
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,525
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,606,908
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,421,141
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,421,141
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 71,037
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45,515
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,078
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,137
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 79,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 51,204
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 206,214
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,480
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 4,493
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,253,610
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,406,402
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,718,585
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,535,025
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,753
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142,039
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,036,062
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,629,966
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,339,539
D. Služby (účtová skupina 51) 4,250,250
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,668,489
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,194,809
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 417,181
4. Sociální náklady (527, 528) 56,499
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,376
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 100,399
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 100,399
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,320
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,723
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 370,340
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,033,855
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,913
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,921
2. Ostatní náklady (562A) 15,921
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 205
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,787
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,908
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,432
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 71,292
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 67,292
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,000
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 269,140
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35744278 TIN: 2020229893 DIČ: SK2020229893
 • Sídlo: Weindel Logistik Service SR, Nám. SNP 15, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Březen 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 17.08.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Benjamin Weindel 750 € (0.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  Weindel Anteilsverwaltung GmbH 138 665 € (99.5%) Wien 1130 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Weindel Anteilsverwaltung GmbH Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.02.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   09.12.2009Noví spoločníci:
   WLS Holding GmbH Industriestraße 18 Bruck an der Leitha 2460 Rakúska republika
   23.09.2009Nové sidlo:
   Nám. SNP 15 Bratislava 811 01
   22.09.2009Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Javorek Jiráskova 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.08.2009
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.02.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   20.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Andrej Vaško Třbíčska 9 Humenné 066 01 Vznik funkcie: 25.07.2008
   19.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   01.01.2008Nové sidlo:
   Diaľničná 2 Senec 903 01
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   03.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   25.01.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky
   sprostredkovanie v oblasti colno-deklaračných služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   baliaca činnosť
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim Strasse 12 Mníchov 813 39 Nemecko Vznik funkcie: 19.01.2005
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Maxingstraße 8 Wien 1130 Rakúska republika
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   01.06.2004Noví spoločníci:
   Benjamin Weindel Carlmaria-Heim strasse 12 Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rózsa Čierny chodník 33 Bratislava 831 07
   31.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava
   13.05.1999Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Helmut Weindel Holding GmbH Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   12.05.1999Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   30.03.1998Nové obchodné meno:
   Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   zasielateľstvo
   skladovanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti dopravy a skladovania
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti skladovania a dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Wiendel Logistik Service Ges.m.b.H., Industriestrasse 18 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Rozsa Kozmonautická 3 Bratislava