Vytvořte fakturu

T a T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T a T
IČO 35744316
TIN 2020211446
DIČ SK2020211446
Datum vytvoření 20 Březen 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T a T
Kvačalova 11
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 512 €
Zisk -4 380 €
Kapitál 31 976 €
Vlastní kapitál 29 518 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255423852, 0090721455, 0903721455
Mobile(y) 0903721455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,106
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,848
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,561
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,561
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,918
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 848
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,070
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 340
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 340
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,106
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,138
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,338
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,338
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,209
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,209
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,380
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 968
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 968
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 548
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 548
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 420
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,512
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,512
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,116
D. Služby (účtová skupina 51) 2,083
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 608
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,687
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,380
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,380
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015